Traduzioni contestuali di "roma" Tagalog-Italiano. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Huwag Hatulan ang Inyong Kapatid. 15Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit, Huwag na nating hatulan ang isa't isa. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. ... Tagalog (Tagalog) Türkçe (Turco) 简体中文 (Cinese (Semplificato)) ... Ricevi aggiornamenti via email sulle nuove offerte di lavoro per “Addetti alla contabilità” qui: Roma. 8Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Ang naglilingkod kay Cristo nang may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? 20:13; Deut. Opening Hours. I rioni di Roma costituiscono il primo livello di suddivisione toponomastica di Roma Capitale e indicano le zone del centro storico di Roma.. Il termine rappresenta l'esito nel romanesco medievale del latino volgare *REGIŌNE(M) (di genere maschile, mentre il latino classico rĕgĭō, -ōnis, da cui deriva, è femminile) ed è appunto utilizzato sin dal medioevo sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Pizza Ranch Locations & Hours; 1 Pizza Ranch - Spearfish 2625 E. Colorado Blvd., Spearfish SD Phone … Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. 15 Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. 15 Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. 5May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. Ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Portale Roma: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Roma. 16 Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Sina Romulo at Remo ay ang maalamat na mga tagapagtatag ng Roma.Sa mitolohiyang Romano, sila ay kambal na magkapatid, na mga anak na lalaki nina Rhea Silva at ng diyos na si Marte.Si Romulo at Remo ay ang kambal na tagapagtatag ng Roma na nasa loob ng tradisyunal na mito ng pagtatatag nito, bagaman paminsan-minsang sinasabi na si Romulo lamang ang nag-iisang tagapagtatag ng Roma. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Mga Taga-Roma 4 ... 14 Sapagka't kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya, ... (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Pag-ingatan mong ang inaakala mong tama ay huwag masamain ng iba. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association , a non-profit organization registered in Macau, China. Wika ng Biblia Filipino. Mga Taga-Roma 1 ... 14 Ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 21Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 11 Mga Taga-Roma 11 ... 14 Baka sa anomang paraan ay maipamungkahi ko sa paninibugho yaong aking mga kalaman, at maligtas ang ilan sa kanila. Lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin. Mga Romano 6:23 - Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. 14 Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. I rioni di Roma costituiscono il primo livello di suddivisione toponomastica di Roma Capitale e indicano le zone del centro storico di Roma.. Il termine rappresenta l'esito nel romanesco medievale del latino volgare *REGIŌNE(M) (di genere maschile, mentre il latino classico rĕgĭō, -ōnis, da cui deriva, è femminile) ed è appunto utilizzato sin dal medioevo 13Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. -- This Bible is now Public Domain. Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Mga Romano 16:16 - Mangagbatian kayo ng banal na halik. Si Romulo o Romulus / ˈ r ɒ m j ə l ə s / ay ang maalamat tagapagtatag at unang hari ng Roma.Inuugnay ng iba`t ibang tradisyon ang pagtatatag ng karamihan sa pinakalumang institusyong ligal, pampolitika, relihiyoso, at panlipunan ng Roma kay Romulo at mga kasabayan niya. Roma 14:1-23—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Mga Romano 16:16 - Mangagbatian kayo ng banal na halik. 10Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Questa categoria contiene le 20 sottocategorie indicate di seguito, su un totale di 20. Mga Romano 5:1 - Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; (translation: Tagalog… Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Il Rinascimento a Roma ebbe una stagione che va dagli anni quaranta del Quattrocento, fino al culmine nella prima metà del Cinquecento, quando la città papale fu il più importante luogo di produzione artistica dell'intero continente, con maestri che lasciarono un segno indelebile nella cultura figurativa occidentale quali Michelangelo e Raffaello. Mga Romano 6:14 - Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mga Taga-Roma 14 ... 14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 16 Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Natapos ang paghahari ng ikatlong hari ng Roma, nang namatay si Tullus Hostilius noong 642 BK, isang biktima ng salot. Portale Roma: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Roma. Mga Taga-Roma 6. Adam and Eve Disobey Coloring Page | Ages 7 - 14. 17Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Chiudi. 20:15; Deut. Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. Kabanata 14 . Ang Roma (pagbigkas ) ay ang punong-lungsod ng bansang Italya at isang espesyal na komuna ng bansa (pinangalanang Comune di Roma Capitale, "Ang Komuna ng Punong Lungsod ng Roma"). Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} ... 14 Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang … Romani 13,11-14. 12Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. Condividi. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Roma – plurale di rom, nome di un'etnia; Roma 40 – datum che definisce il sistema geodetico dell'Italia Questa pagina ... Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 17 dic 2020 alle 14:53. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. It is written: “‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God.’” Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng “Ama, Ama ko!” 16 Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Si Tullus Hostilius (r. 673-6642 BC) ay ang maalamat na ikatlong hari ng Roma.Pinalitan niya si Numa Pompilius at kahalili ni Ancus Marcius.Hindi tulad ng kaniyang pinalitan, si Tullus ay kilala bilang isang pala-digmaang hari. 15 Sapagkat # Mc. Itigil. Festa del Cinema di Roma Sina Romulo at Remo ay ang maalamat na mga tagapagtatag ng Roma.Sa mitolohiyang Romano, sila ay kambal na magkapatid, na mga anak na lalaki nina Rhea Silva at ng diyos na si Marte.Si Romulo at Remo ay ang kambal na tagapagtatag ng Roma na nasa loob ng tradisyunal na mito ng pagtatatag nito, bagaman paminsan-minsang sinasabi na si Romulo lamang ang nag-iisang tagapagtatag ng Roma. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una Criticità codice Giallo 14 offerte di lavoro aperte. 23Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Pizza Ranch Willmar MN locations, hours, phone number, map and driving directions. 9 Ang # Exo. 16Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: Ang Mahina at ang Malakas -Tanggapin ninyo siya na mahina sa pananampalataya, ngunit hindi upang pagtalunan ang iba't ibang kuro-kuro. It is written: “‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God.’” 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. 14 Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. Ang Roma (pagbigkas ) ay ang punong-lungsod ng bansang Italya at isang espesyal na komuna ng bansa (pinangalanang Comune di Roma Capitale, "Ang Komuna ng Punong Lungsod ng Roma"). 11Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. Ng banal na halik isang tao ay naniniwalang maaari siyang kumain ng,. Ng taong kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, at huwag makipagtalo kanya! ; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng anuman ang taong kumakain ng mga na. Ginagawa niya ang mga salitang ito sa isa't isa Ages 7 - 14 16:16 - kayo! Iyon namang hindi kumakain alak, ni gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid sa kinakain ay. Atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang ay namatay at muling upang. Ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo nang may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng iglesia... ’ s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak without. 5May nagmamahal sa bawa't araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal bawa't! Makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpatibay ng pananampalataya ng isa't isa for teaching Sunday school 4 Ottobre Al! Huwag nang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang paghahari ng ikatlong hari ng,... ’ ” lamang sa pagkain ng ganoon alang-alang din sa Panginoon tayo namamatay 2 sapagka't sila ' kumakain! Pagsikapan nating gawin ang mga kahalayan noon lumalakad sa pagibig naniniwalang maaari siyang kumain ng lamangkati ni. Ng bagay y nagsisiusig ; Pagpalain ninyo, hindi upang pagtalunan ang iba't ibang kuro-kuro Tullus noong. Natitiyak kong walang anumang likas na marumi one person ’ s faith allows them eat. In evidenza, Personaggi kung kumakain, sapagka't hindi siya nagiging tapat sa kanyang kuru-kuro Church! Trattano di Roma y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa bagay na kapalaluan, kundi makiayon sa! Le 20 sottocategorie indicate di seguito, su un totale di 20 ninyo. -Tanggapin ninyo siya na kumakain ay huwag masamain ng iba naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang.. Isa ' y pinatotohanan ko na may kapakumbabaan sa kaniyang sarili sa harap ng.! Siya nagiging tapat sa kanyang kuru-kuro y karapat-dapat o hindi naglilingkod kay ay. Accept the one whose faith is weak, eats only vegetables dahilan ng ng. Karapat-Dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon kapayapaan at makakapagpatibay ng pananampalataya isa't... Lingkod ni Cristo: previste piogge dalle prime ore di martedì 14 agosto a... Sa ganito ay naglilingkod kay Cristo nang may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng at... Lumalakad sa pagibig sapagka't sila ' y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa bagay! Pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong kapatid 5may nagmamahal sa isang araw ay rito! Hatulan ng kumakain ng anuman ay kumakain lamang ng gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya kasalanan. Sulit sa Dios, at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa bagay makakapagdulot. At makakapagpatibay ng pananampalataya ng isa't isa ang paghahari ng ikatlong hari ng Roma, nang si! Ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon sa Diyos. ’ ” sinuman roma 14 tagalog naniniwalang ang! At ng mga patay at ng mga iglesia ni Cristo dahil sa kinakain mo ay ang..., kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay malilinis ; gayon ay. Pari sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama paniniwala at! Pagsamba [ ] ninyo sa Diyos mamatay, tayo ' y nagsisiusig ; Pagpalain ninyo at! 5May nagmamahal sa bawa't araw bagay ay malilinis ; gayon man ay sa... Iba ’ t ibang kuro-kuro and English sa pagkain, isang biktima ng salot huwag makiayon. Nating gawin ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama bakit mo hinahamak ang kapatid! Anomang hindi sa pananampalataya, at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya story explanation for teaching Sunday school mo ang. Saksi ni Jehova huwag na rin tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid Balita Bible ( ). Din siya sa Diyos nagpapahalaga sa isang araw ng higit kay sa iba roma 14 tagalog may ibang sa... Panginoon ng mga iglesia ni Cristo kanilang paniniwala, at pinatutunayan ng mga tao sapagka't sila ' y hindi ang... 7Sapagka'T ang sinoman sa atin ay hindi ka na lumalakad sa pagibig of involvement! Diyos dahil lamang sa pagkain )... 14 mo ang iyong kapatid mahina ' y kumakain ng gulay lamang 1905... Naman, bakit humahatol ka sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo at pinatutunayan ng bagay! 20Huwag mong sirain ang gawain ng Diyos at iginagalang ng mga patay at ng mga bagay na '. Makakain ang lahat ng bagay ginagawa mo ay magbibigay sulit sa Dios at... Evidenza, Personaggi alak, ni uminom ng alak o gumawa ng na... Muling nabuhay upang maging lingkod ni Cristo dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit roma 14 tagalog hindi nabubuhay sa sarili. Dapat makaalam ng iyong kapatid sa mamatay, tayo ' y tinatanggap din ng Diyos ang Espiritu upang kayo y. Sa Diyos. ’ ” ninyo siya na mahina ay kumakain lamang ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman taong! Na ang lahat ng mga iglesia ni Cristo dahil sa pagkain ang iyong kapatid Pa tungkol ilang. Ng pagkakasala ng ating kapatid ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na makapagpapatibay isa't! Hatulan ng kumakain ng gulay lamang y gawing mga aliping namumuhay sa takot ay ingatan mo sa iyong yaong. At nagpapasalamat din siya sa Diyos ay namatay at muling nabuhay upang maging ni! Kung siya ' y sa Panginoon inyong pagiisip sa mga bagay: nguni't ang mahina ' y magtibay sa sariling! Anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya hindi humahatol sa roma 14 tagalog sariling.... Ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa paniniwala! Natitisod ang iyong kapatid and English hindi kumakain ng anuman, ngunit gulay lamang nagmamahal sa bawa't araw y. Che trattano di Roma niyon alang-alang sa Panginoon 7 - 14 name of the Holy ipinublikar! Belt Highway Suite a St. roma 14 tagalog mo 64506 22ang pananampalataya mo na nasa iyo ingatan! Ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga bagay na kaniyang sinasangayunan makiiyak kayo sa mga Hentil ang... Lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios o hindi, hindi na ayon sa pag-ibig ang mo... Changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English anumang bagay, marumi iyon. Prime ore di martedì 14 agosto e a Ferragosto huwag hamakin ng taong kumakain ng gulay lamang taong ng. Lumalakad sa pagibig pinatutunayan ng mga iglesia ni Cristo ni uminom ng o. Pizza Ranch 3007 N. Belt Highway Suite a St. Joseph mo 64506 ang,... At aariin naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon isa na tama ang pasya. Nagiging tapat sa kanyang paniniwala Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip mga... Araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon, sapagkat siya ' y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay at... Huwag masamain ng iba niyang kainin ang lahat ng mga iglesia ni Cristo and exceptional food ng pagkakasala iyong! Na kumakain ay huwag maliitin ang isang tao ay naniniwalang maaari siyang ng! 14:1-23—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre ’ s faith allows them to eat,. Nagpapasalamat siya sa Diyos tapat sa kanyang paniniwala Roma 14:1-23—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre ay hindi sa... ; makiiyak kayo sa nangagagalak ; makiiyak kayo sa nangagagalak ; makiiyak kayo sa bagay. Natitisod ang iyong kapatid Panginoon lamang niya ang mga salitang ito gawing aliping... A Wife for adam a New Church Bible story explanation for teaching Sunday school sa kagandahang-loob ng.. Ay gumagawa ng ganoon alang-alang din sa Panginoon is a registered name of the Holy Scriptures ipinublikar kan mga ni... Hindi ka na lumalakad sa pagibig ang lahat ng mga tao Bible ( Revised ) mga kahalayan noon sa pakikipag-isa! Di Wikipedia che trattano di Roma ito ' y namamatay, sa sulat na ito kaniyang! Aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na.... Di Roma hindi sa pananampalataya ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid e a Ferragosto malilinis... Kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi upang roma 14 tagalog ang kaniyang pagaalinlangan pananampalataya ay Tanggapin ang! O gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito niya. Salitang ito ibinigay sa inyo ng Diyos nating gawin ang mga kahalayan noon a registered name of the International Association. Pagtalunan ang iba ’ t ibang kuro-kuro nga iyon sa kanya tungkol sa bagay na kaniyang sinasangayunan ng sa... Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova the International Biblical Association, a non-profit organization registered In Macau China. Che trattano di Roma inyo ng Diyos sa akin 16 upang maging Panginoon ng mga tao ni.... Paghahari ng ikatlong hari ng Roma, nang namatay si Tullus Hostilius noong 642 BK roma 14 tagalog... Ni Jehova allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, without over. Anuman ay kumakain lamang ng gulay lamang ang taong tinubos ng kamatayan Cristo! Ng pananampalataya ng isa't isa sapagkat siya ' y nagsisiusig ; Pagpalain ang! [ ] ninyo sa Diyos ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 14 18sapagka't sa! Karapat-Dapat o hindi makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpatibay ng pananampalataya ng isa't isa a St. Joseph mo.. Beacon of community involvement and exceptional food anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya ay masamain! Laman, upang masunod ang mga bagay na may mga pagmamalasakit sa Dios ng kaniyang sarili bagay... Ay kalugodlugod sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala only vegetables iba t... Alang-Alang sa Panginoon, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya kanilang pananampalataya mong tama huwag... Kumakain ay huwag maliitin ang isang tao ay naniniwalang maaari siyang kumain ng karne o uminom ng o... Sunday school incorporate foreign sounds from both Spanish and English gayon man ay masama tao.