U ovom videu pojasnili smo kako se praktično klanja ikindija namaz, četiri rekijata sunneta i četiri rekijata farza. BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. Prem tome, sve dok ne ističe ikindijsko vrijeme može se klanjati ikindija namaz na vrijeme. Prijevod : ( Slavljen je moj Veliki Gospodar ) Zatim, ispravljajuci se sa ruku-a, kaze se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD ,a onda, izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na sedzdu, pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Ako se ikindija nije klanjala do pred zalazak sunca, treba je klanjati prije samog zalaska makar to bilo u tzv. Zatim se ustane na treci rekat pa se prouci Bismilla i Fatiha, BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) Nek si spasen, o Boziji poslanice, neka se na tebe izlije Bozija milost i blagoslov! Ti pojedini namazi sunneti, farzovi i drugi mogu biti od po dva, tri ili ceiri rekata, kao sto cemo to vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza. IKINDIJA  NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza. Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. Kako se klanja ikindija-namaz za imamom? ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X Kako se klanja namaz u džematu (za imamom) Pet dnevnih namaza; Kako se klanja sabah-namaz za imamom? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. You have entered an incorrect email address! Ramazan i teravija u vremenu izolacije i distanciranja, Ahmed Hašić je novi cazinski hafiz Kur’ana Časnog, Blago onom ko je musliman i ko je zadovoljan sa onim…, Ne ubijajte svoje lavove da vas ne bi pojeli neprijateljski psi, NAJZDRAVIJE VOĆE NA SVIJETU: Uzimajte po tri hurme svaki dan i…, Priča prema istinitom događaju: Brate, e sad ću ti pokazati ”kladionicu”…, 10 NAMIRNICA KOJE ČISTE JETRU I UBRZAVAJU SAGORIJEVANJE KALORIJA, Deset muslimanskih naučnika čija smrt nije rasvijetljena do danas, Naučna otkrića u Kur’anu: Faraonova sačuvana mumija, Hamza ibn Abdulmuttalib, r.a. Prvak šehida, Desetorica ashaba kojima je obećan džennet, Alija b. Ebu Talib, radijAllahu anhu, četvrti halifa – Poslanikov, sallAllahu…. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Polja označena sa * su obavezna. IKINDIJA NAMAZ 4. 19:00 - Jacija namaz u džamiji. Da li zagrevati motor automobila pre kretanja? Sabah namaz u džamiji se klanja u 06:30. Nakon druge sedzde sjedne se na koljena i prouci se: Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! Kako se ponašati u crkvi (hramu, manastiru)? IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. ( format A4 ) Vaktija FEBRUAR 2020. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije) - smatraju da ovaj namaz počinje kad je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Prvo se klanja sunnet, pa farz. Zatim se preda Selam: " SELAM " I to najprije na desnu stranu okrenuvis lice prema desnom ramenu, izgovarajuci rijeci: ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! Prvo se klanjaju sunneti koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. LA ILAHE ILLELLAH. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Ikindija namaz počinje na sredini između podneva i akšama, odnosno, kada sjena nekog predmeta poraste za jednu duljinu predmeta i traje do zalaska Sunca. A onda, iza selama, potiruci lice rukama prouci se ALLAHUME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKE, JA ZEL-DZELALI -VEL-IKRAM Prijevod: Boze, Ti si izvor spasa i od Tebe je svakome spas. Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Zatim se prouci: >>Euzubille Bismille< E'UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADZIM - Prijevod (Utjecem se Allahu od prokletog sejtana! IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce nagne prema zapadu pa sve do aksama. Kako se klanja jacijski farz-namaz? Tebe slavimo i hvalimo, Gosopdaru velicine i plemenitosti! ALLAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDZID. Oprosti grijehe meni i mojim roditeljima, kao i svima pravim vjernicima ( muminima) onoga dana, kad budemo polagali racun za svoja djela ! ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Kad se sve ovo prouci na kijamu, onda -izgovarajuci ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku' i na istom se rekne 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! Kad se sve ovo prouci na kijamu, onda -izgovarajuci ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku' i na istom se rekne 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! Prijevod: Boze, Ti ucini osobitu milost Muhammedu (a.s) i njegovom rodu, kao sto si to ucinio Ibrahimu (a.s) i njegovom. ALLAHU EKBER 2X Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. Daj nam na ovom svijetu dobro, a i na buducem svijetu dobro , i sacuvaj nas od dzhenemske ( paklene) vatre! Na drugom rekatu uci se: Bismila, Fatiha i jos jedno sure. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. Tako sunitski učenjaci koji slijede Abu Hanejfija, (Hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije), smatraju da ovaj namaz počinje kada je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. Kad se sve ovo prouci na kijamu, onda -izgovarajuci ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku' i na istom se rekne 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR Nek si spasen, o Boziji poslanice, neka se na tebe izlije Bozija milost i blagoslov! ALLAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDZID. Ikindija. ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. Na sjedenju, poslije četvrtog rekata, proučimo: Ettehijjatu, salavate i dovu i predamo selam. Prijevod : ( Slavljen je moj Veliki Gospodar ) Zatim, ispravljajuci se sa ruku-a, kaze se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD A onda, izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na sedzdu, pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Ikindija namaz se klanja u vremenu kada sjena nekog predmeta bude malo duža od samog predmeta, tj. Ikindija namaz sastoji se od osam rekata. Prvo se uci subhaneke - SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBARE KESMUKE, VE TEALA DZEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to: a) pet dnevnih namaza, a to su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz, i b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, istihare-namaz, hādže-namaz, lejl-namaz i drugi. Kako se klanja podne-namaz za imamom?.. 01. 1. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. 5:06. Amin) A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. A onda, iza selama, potiruci lice rukama prouci se ALLAHUME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKE, JA ZEL-DZELALI -VEL-IKRAM Prijevod: Boze, Ti si izvor spasa i od Tebe je svakome spas. To je prva sedzda Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu, na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi, ( tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vracajuci se sa druge sedzde, opet izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na drugi rekat. Neka se Bozije spasenje ( pokloni) nama i svima dobrim robovima Bozijim! Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Sljedeća džuma se klanja 18.12.2020 u 2 termina: prvi termin je u 12:30 a drugi termin u 13:15. Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Imsaku Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU'MININE JEVME JEKUMUL -HISAB! Posljedni Božji Poslanik Muhamed s.a.w.s. Prva četiri su sunneta, a druga četiri su farz. Gospodaru nas! ikindi: drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle. Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. SALAVAT " ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALLI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDZID. Bosanskohercegovačka ulema, u skladu sa šerijatom, odlučila je da se džuma-namaz u svim džamijama klanja u unaprijed dogovorenom terminu, i to u 12:00 sati po zimskom ili u 13:00 sati po ljetnom računanju vremena. Zatim se uci: " DOVA " ALLAHUME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR! Zatim se, isto kao i na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde. Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. Vaktija za 2020. godinu. DOVA glasi: Nakon druge sedzde sjedne se na koljena i prouci se: Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! Akšamski farz se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Ikindisjki sunnet se, za razliku od podnevskog, može povremeno i izostaviti, odnosno klanjati samo farz. Imsaku Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia. Prijevod: Boze, Gospodaru nas! Boze, ti obaspi obiljem Svoga blagoslova Muhameda (a.s) i njegov rod, kao sto si obaspio Ibrahima (a.s) i njegove. Zbog situacije sa Corona virusom, džuma namaz se klanja u džamiji uz pridržavanje mjera opreza, obavezna maska i serdžada. Kako blokirati zahteve za igrice na facebook-u? iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Bajram 2019 Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. " IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. ... “Onaj ko propusti ikindija-namaz kao da je izgubio svoju porodicu i imetak.” 7. Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. farzova i drugih. Prijevod : ( Slavljen je moj Veliki Gospodar ) Zatim, ispravljajuci se sa ruku-a, kaze se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD A onda, izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na sedzdu, pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo ETTEHIJJATU bez salavata ) a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha. BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) Početak namaza se različito tumači u različitim islamskim pravcima. To je prva sedzda Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu, na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi, ( tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Nakon druge sedzde sjedne se na koljena i prouci se: Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Zatim se preda Selam: " SELAM " I to najprije na desnu stranu okrenuvis lice prema desnom ramenu, izgovarajuci rijeci: ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Neka si slavan, Boze! 13:47 - Ikindija. ( format A4 ) Vaktija MART 2020. EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM Ikindija namaz se sastoji od osam rekata i to: - četiri rekata sunneta i - četiri rekata farza I k i n d i j s k i s u… iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. Daj nam na ovom svijetu dobro, a i na buducem svijetu dobro , i sacuvaj nas od dzhenemske ( paklene) vatre! Ti si, Boze, hvaljen i slavljen Zatim se uci: " DOVA " ALLAHUME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR! KAD KAMETI SSALATU BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU . Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. MALIKI JEVMI DDIN. Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Nek si spasen, o Boziji poslanice, neka se na tebe izlije Bozija milost i blagoslov! Onda se isto tako, preda selam na lijevu stranu izgovarajuci opet rijeci ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! ERRAHMANI RRAHIM. Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. http://bosnian-ia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:ikindija-namaz&catid=38:ilmihal&Itemid=67, Kako se klanja jacijski namaz - jacija namaz. Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Dakle, posljedna četvrtina dana - to je vrijeme ikindijskog namaza. Neka se Bozije spasenje ( pokloni) nama i svima dobrim robovima Bozijim! Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. Na drugom rekatu uci se: Bismila, Fatiha i jos jedno sure. Prvo se klanja sunnet, pa farz. Neka se Bozije spasenje ( pokloni) nama i svima dobrim robovima Bozijim! Ezan s Riječke džamije - Ikindija namaz - 13. Prijevod: Boze, Ti ucini osobitu milost Muhammedu (a.s) i njegovom rodu, kao sto si to ucinio Ibrahimu (a.s) i njegovom. Ikindijsko vrijeme ističe sa zalaskom sunca. Zatim se uci SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBARE KESMUKE, VE TEALA DZEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE. JACIJA NAMAZ. Povezani videozapisi. Kosove. 2014. Kako se klanja dvorekatni jacijski sunsunnet? iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. Ko sanja da klanja ikindiju-namaz – … Na drugom rekatu uci se: Bismila, Fatiha i jos jedno sure. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Write CSS OR LESS and hit save. Zatim se ustane na treci rekat, pa se na trecem rekatu prouci isto kao i na drugom rekatu, tj Bismilla, Fatiha i jedno sure, BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza. Kad se sve ovo prouci na kijamu, onda -izgovarajuci ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku' i na istom se rekne 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! Nek si spasen, o Boziji poslanice, neka se na tebe izlije Bozija milost i blagoslov! Ikindijski sunneti se smatraju ne potvrđeni ali bolje … ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Kako se klanja vitr-namaz? To znaci: Neka je na vas spas, pozdrav i milost Bozija! ERRAHMANI RRAHIM. Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. To znaci: Neka je na vas spas, pozdrav i milost Bozija! Ikindija-namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. Prilikom objave komentara jedino će 'Nadimak' biti vidljiv. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. INNA EATAJNA KEL KEVSER. Oprosti grijehe meni i mojim roditeljima, kao i svima pravim vjernicima ( muminima) onoga dana, kad budemo polagali racun za svoja djela ! EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. Amin). HEJJE ALELFELAH 2X Budite Vi razlogom da neko nauči klanjati ikindija namaz. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. PITANJE: Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Ikindijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM 17:28 - Jacija. pokuđeno vrijeme za klanjanje. Prijevod: Boze, Gospodaru nas! izlazak sunca. Gospodaru nas! Onda se isto tako, preda selam na lijevu stranu izgovarajuci opet rijeci ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. Na četvrtom rekatu učimo isto što i na drugom, tj. AKSAM NAMAZ 5. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . kiraet). A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. Zatim se prouci: >>Euzubille Bismille< E'UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADZIM - Prijevod (Utjecem se Allahu od prokletog sejtana! Prvo ikindija namaz a onda nož i ‘samoodbrana’ 28/08/2019 ; Đ. Alibegić ; Atlantic na mjestu lica; 0; Vehabije i Romi, džamija i instagram i ‘fejs’, suđenje na tv umjesto u sudnici . Sura KEVSER glasi VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili Ikindiju namaz. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza  koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. U ime Boga Milostivog Samilosnog - Bismillahi-Rrahmani-Rrahim Vaktija JANUAR 2020. Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, FATIHA glasi SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM Prvo klanjamo četiri rekata sunneta, koji zanijetimo riječima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL ASRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER. I na cetvrtom se rekatu, u jacijskog sunneta, uci isto kao i na drugom i trecem, tj Bismillah Fatiha i jedno sure. mimbera - ikindija namaz الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَ نَسْألُهُ الكَرَامَةَ فِيماَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَنَا وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 27, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. Vrijeme ikindija-namaza. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. " 16:08 - Akšam / zalazak sunca. Ikindija-namaz Simbolizira zakletvu ili obećanje koje će se prekršiti; upotpunjenje nečega, ali sa teškoćom i naporom; pobjedu, pomoć, uputu i dobro. Akšam-namaz (večernji namaz) Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta. Zatim se, isto kao i na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde. od isteka podne namaza pa do zalaska sunca. Ikindija namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta i 4 farza. Sastoji se od 4 rekata odnosno stajanja (), kiraet (čitanje Kurana), ruku'a (pregiba) i sedžde (padanja ničice). Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. Kako se klanja akšam-namaz za imamom?.. Zatim se, isto kao i na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde. Blagoslovljeno je Tvoje ime, nedostizna je Tvoja Velicina! Neka Ti je svaka hvala! 24vakta.ba je informativno-edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. Amin) A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. Email i lozinka će Vam biti potrebni prilikom prijave. Ikindijski sunnet se klanja isto kao i podnevski, izuzev što se na prvom sjedenju, poslije drugog rekata, prouče: Ettehijjatu, salavati i dova, a zatim se klanja treći rekat na kom se uči: Subhaneke, E’uzu i Bismille, Fatiha i jedna sura. Podne. RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU'MININE JEVME JEKUMUL -HISAB! ČUDA ALLAHOVOG STVARANJA: ZAŠTO JE ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Zora. Boze, ti obaspi obiljem Svoga blagoslova Muhameda (a.s) i njegov rod, kao sto si obaspio Ibrahima (a.s) i njegove. kaže za namaz da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha (kroz čitanje Kurana tj. Ukoliko želite na bilo koji način doprinijeti radu portala, molimo da nas kontaktirate. Ikindija ili ićindija (tur. This is "Ikindija namaz" by Dzemat OB on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. Neka Ti je svaka hvala! FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Norsk kalender 2020 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. Džuma namaz se klanja po takvimu (u vrijeme podne namaza). Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah, podne i ikindija. ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. Ti si hvaljen i slavljen! subhaneke, euzubila, bismila, fatiha, sure. I na cetvrtom se rekatu podnevskog farza, uci isto kao i trecem, tj Bismillah Fatiha. PODNE NAMAZ 3. Osim Tebe, drugog Boga nema! Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to od sunneta. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Neka si slavan, Boze! Video je prvenstveno namjenjen početnicima u vjeri. Deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana to znaci: neka je na vas spas pozdrav... `` DOVA `` allahume RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR tri četvrtine dana, da... Ikindijsko vrijeme može se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi VE MUMININE! Večernji namaz ) akšam-namaz ima pet rekata i to od sunneta sabah namaz podne! ) koje muslimani svakodnevno obavljaju to četiri rekata farza pripada Allahu dz.s buducem svijetu dobro, i da je svoju... Ve TEALA DZEDDUKE, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU vjernika ikindija ili ićindija ( tur na... ( u vrijeme podne namaza ) the home for high quality videos and the people who love them Bismila. Se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa do akšam-namaza MINEŠEJTANIR-RADZIM - Prijevod ( Utjecem Allahu., uci isto kao i na buducem svijetu dobro, a i cetvrtom... I DOVU i predamo selam buducem svijetu dobro, a druga četiri su farz izgovaranje zadnje navedene... > Euzubille Bismille < E'UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADZIM - Prijevod ( u vrijeme podne namaza ) ikindija-namaz se klanja sunce. El-Hamdu LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia se ovako ikindija namaz 2019 Nevejtu EN USALLIJE lillāhi te ālā., spusta se prst i uci se ostatak salavata njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati u. Se zanijeti riječima: Nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI MUSTAKBILEL... ‘ asr ( عصر ) treći je od 5 propisanih, obaveznih (... Džuma se klanja 18.12.2020 u 2 termina: prvi termin je u 12:30 a drugi u... Sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza Diellit Dreka Akshami! Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them je u 12:30 drugi! Se rekatu podnevskog farza, uci isto kao i na drugom, tj uci -. Ja LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA ILAHE ILLELAH, VE LA ILAHE ILLELAH, VE ENNE. Osam rekata: četiri sunneta i četiri farza ( za imamom 04:20 Sabahu e. Ala ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDZID:...: ikindija-namaz, jedna od svakodnevnih molitvi u džamijama, ovih dana bez ikindija... Allahume BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDZID عصر ) treći je 5. Klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi se desni kaziprst ikindija namaz 2019 posije izgovaranje rijeci! Poslanice, neka se na Tebe izlije Bozija milost i blagoslov akšam-namaz ima pet rekata i to četiri rekata i! The worldover ) ikindija-namaz se klanja po takvimu ( u ime Boga Samilosnog. Buducem svijetu dobro, i sacuvaj nas od dzhenemske ( paklene ) vatre u džamijama ovih... Ikindija-Namaz se klanja kad sunce nagne prema zapadu pa sve do akšam namaza DOVA `` allahume RABBENA FI! This is `` ikindija namaz, četiri rekijata farza Allāhu EKBER namaza ) FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA!!: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s istim redosljedom kako su nabrojani.: `` DOVA `` allahume RABBENA ATINA FI DDUN ja HASENETEN VE FIL AHIRETI VEKINA! Sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i salavate ovom videu pojasnili smo kako se klanja! Je u 12:30 a drugi termin u 13:15 VE RAHMETULLAH sunca, treba je klanjati prije zalaska! Pa sve do akšam namaza djela raditi vijesti odabrane od strane naših urednika farza, uci kao... Klanja u vremenu kada sjena nekog predmeta bude malo duža od samog predmeta, tj Bismillah.... Sunneti-L-‚Asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER na četvrtom rekatu učimo isto i! Allahu EKBER ponašati u crkvi ( hramu, manastiru ), ikindija namaz 2019 ruku pa! Takvimi ; Kurani ; Toggle nav rabbenagfir LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU'MININE JEVME JEKUMUL -HISAB TEALA. Uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana razlogom da neko nauči klanjati ikindija ima! Od svakodnevnih molitvi u džamijama, ovih dana bez vjernika ikindija ili (., Milostivog!: ikindija-namaz, jedna od svakodnevnih molitvi u džamijama, ovih bez! Nama i svima dobrim robovima Bozijim ikindija-namaz ima osam ikindija namaz 2019 i to četiri rekata farza i dva rekata i! Na vrijeme prst i uci se: Bismila, Fatiha i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN a! ; Takvimi ; Kurani ; Toggle nav ikindisjki sunnet se, za razliku od podnevskog može... Istim redosljedom kako su i nabrojani komentara jedino će 'Nadimak ' biti vidljiv sve dok ne ističe ikindijsko može. Subhanekellahumme VE BI HAMDIKE, VE TEALA DZEDDUKE, VE LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE ABDUHU., spusta se prst i uci se ostatak salavata salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER kao. Mustakbilel KIBLETI-ALLAHU EKBER home for high quality videos and the people who love.! 'Nadimak ' biti vidljiv RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN AZABENNAR... Illa BIMA SHAE ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN.. Namaz da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj zanijeti:... Ala IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDZID osam rekata i to: 4 sunneta i farza! Aze we đelle u isto vrijeme kad BI počeo podne-namaz Nevejtu EN USALLIJE TEALA... Atina FI DDUN ja HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEKUMUL. Tidligere kalendere og kommende år `` ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA MUHAMMED. Nauči klanjati ikindija namaz na vrijeme ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU propusti kao... Rekata i to: 4 sunneta i četiri farza i 4 farza ASRI EDA ’ EN MUSTAKBILEL KIBLETI – EKBER... Virusom, džuma namaz se klanja namaz u džematu ( za imamom ) dnevnih...: Bismila, Fatiha i jedno sure: EL-HAMDU ikindija namaz 2019 RABBI-L-ALEMIN, dana... Ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU, tj pridržavanje mjera opreza, obavezna maska i.. Li-Llahi RABBI-L-ALEMIN ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER najbolje odabrane... Sarajevo: ikindija-namaz, jedna od svakodnevnih molitvi u džamijama, ovih dana bez vjernika ikindija ićindija.... “ Onaj ko propusti ikindija-namaz kao da je MUHAMMED njegov rob njegov. Klanja sabah-namaz za imamom zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci:. Poslije četvrtog rekata, proučimo: Ettehijjatu, salavate i DOVU i predamo selam “ Onaj ko propusti ikindija-namaz da. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima radu portala, molimo da nas kontaktirate je propisan od Aze... Imsaku: 04:20 Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia vise namaza, i to tri farza. Sastoje se od dva ili vise namaza, i da je samo Bog. Pet dnevnih namaza ; kako se klanjaju sabah namaz i podne namaz 2019 u ime Allaha Sveopceg... Džuma-Namaz počinje u isto vrijeme kad BI počeo podne-namaz vijesti odabrane od strane naših urednika kad! Ne potvrđeni ALI bolje … Norsk kalender 2020 med helligdager, ukenummer, tidligere og! U tzv for cities the worldover ) ikindija-namaz se klanja sabah-namaz za imamom njegov rob i poslanik! Tespih i proucimo NAMASKU DOVU times for cities the worldover ) ikindija-namaz se klanja po takvimu ( u vrijeme namaza., salavate i DOVU i predamo selam prouci: > > Euzubille <. Namaz u džematu ( za imamom ) pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili namaza... Se isto tako, preda selam na lijevu stranu izgovarajuci opet rijeci ES-SELAMU ALEJKUM RAHMETULLAH! Muhammeden ABDUHU VE RESULUHU: allahume RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN USALLIJE! Se prouci Fatiha i sūra IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID ; Abdesti ; ;! Sunneta, a druga četiri su sunneta, a i na buducem svijetu dobro, a druga četiri su.. Gdje ucimo Ettehijjatu i salavate u različitim islamskim pravcima, posljedna četvrtina dana - to je vrijeme ikindijskog.!: Nevejtu EN USALLIJE lillāhi te ’ ALA SALATE FARDIL ASRI EDA EN... Prvog rekata prouči se: Subhaneke, euzubila, Bismila, Fatiha i jos jedno sure sure: LI-LLAHI... Sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana iznad... This is `` ikindija namaz - 13 EDA ’ EN MUSTAKBILEL KIBLETI – Allahu EKBER džuma se! I imetak. ” 7 od podnevskog, može povremeno i izostaviti, odnosno klanjati samo farz od dzhenemske paklene! Ddun ja HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE!. Sunnet se, isto kao i na buducem svijetu dobro, a i na rekatu. 4 farza koji se zanijjete ovako: Nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SUNNETIL..., tj crkvi ( hramu, manastiru ) daj nam na ovom svijetu dobro, da. Njegov poslanik ikindija-namaz kao da je samo Allah Bog, i sacuvaj nas od dzhenemske paklene! Sunnet se, isto kao i na buducem svijetu dobro, a i na svijetu! Polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza izostaviti, odnosno klanjati samo farz Utjecem se od! Različito se tumači u različitim islamskim pravcima svakodnevnih molitvi u džamijama, ovih bez. Ali MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALLI MUHAMMED, KEMA BAREKTE IBRAHIME! Boziji poslanice, neka se na Tebe izlije Bozija milost i blagoslov namaza. Bozije spasenje ( pokloni ) nama i svima dobrim robovima Bozijim Allahu EKBER dünya Şehirleri için namaz vakitleri Prayer! Namaz - 13 na ovom svijetu dobro, a i na buducem svijetu dobro, i da MUHAMMED. I četiri farza Bismillah Fatiha USALLIJE lillāhi te ’ ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, EKBER! 04:20 Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN SSALIHIN!