எனவே அதைக்கண்டு அஞ்சுவதில்லை. 698 ஊசி கொள்ளப்போய்த் துலாக் கணக்கு பார்த்ததுபோல. 208 தவிட்டுக்கு வந்த கை தங்கத்துக்கும் வரும். 375 படை முகத்திலும் அறிமுகம் வேண்டும். Protoplasm is not a chemical, but an elaborate organization of some of the most complex chemical substances known. 846 கண்டால் காமாச்சி நாயகர் , காணவிட்டால் காமாட்டி நாயகர். 670 வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா. 803 ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குறுதி. 394 சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும். 155 நன்மை கடைப்பிடி. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 39. 390 கொல்லைக் காட்டு நரி சலசலப்புக் அஞ்சுமா? 180 தூரத்துப் பச்சை கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி. 779 குணம் இல்லா வித்தை எல்லாம் அவித்தை. 253 தேரோட போச்சு திருநாளு , தாயோட போச்சு பிறந்த அகம் 254 அற்ப அறிவு அல்லற் கிடம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 42. 643 எட்டாக் கனிக்குக் கொட்டாவி விடாதே. 769 காப்பு சொல்லும் கை மெலிவை. 512 நமன் அறியாத உயிரும் நாரை அறியாத குளமும் உண்டோ? எரு கெட்டார் என்பது மலச்சிக்கல் கொண்டவர்களை குறிக்கிறது. 609 பருத்திக்கு உழும் முன்னே தம்பிக்கு எட்டு முழம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 68. 621 சும்மா வந்த மாட்டை பல்லைப் பிடித்தப் பாராதே. உங்கள் கனவில் என்ன வந்தால் என்ன பலன் தெரியுமா . கஞ்சி கண்ட இடம் கைலாசம் , சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம். 504 மண்டையுள்ள வரை சளி போகாது. 734 ருநாள் கூத்துக்கு மீசை சிரைக்கவா? 72 நாக்கிலே இருக்கிறது நன்மையும் தீமையும். 397 சுவாமி வரங் கொடுத்தாலும் பூசாரி இடங்கொடுக்க மாட்டான். 761 பனை மரத்தின் கீழே பாலைக் குடித்தாலும் கள் என்று நினைப்பர். Proverbs in Tamil – Part 2 911. 364 இறுகினால் களி , இளகினால் கூழ். 149 மன்னன் எப்படியோ, மன்னுயிர் அப்படி. 67 பட்டும் பட்டாடையும் பெட்டியிலிருக்கும், காற்காசு கந்தையில் ஓடி உலாவும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 63. 195 ஒரு நன்றி செய்தவரை உள்ள அளவும் நினை. 593 கட்டக் கரிய இல்லாமற் போனாலும் பேர் பொன்னம்மாள். 467 கைப்பொருளற்றால் கட்டினவளும் பாராள். 2 காடு காத்தவனும் கச்சேரி காத்தவனும் பலன் அடைவான். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 6. 239 சாகிறவரைக்குவஞ் சங்கடமானால் வாழுகிறது எக்காலம்? 168 நித்தம் போனால் முத்தம் சலிக்கும். 583 கிட்டாதாயின் வெட்டென மற. 498 தலைக்கு மேல் வெள்ளம் சாண் ஓடி என்ன, முழம் ஓடி என்ன ? 429 அசைந்து தின்கிறது யானை, அசையாமல் தின்கிறது வீடு. 166 சுட்ட மண்ணும் பச்சை மண்ணும் ஒட்டுமா? 369 கடல் மீனுக்கு நீச்சுப் பழக்க வேண்டுமா? 357 பொறுமை கடலினும் பெரிது. 683 எறும்பு ஊர கல்லுந் தேயும். 402 காய்ந்தும் கெடுத்தது, பெய்தும் கெடுத்தது. 221 எருமை வாங்கும் முன்னே நெய் விலை கூறாதே. 331 பச்சை மண்ணும் சுட்டமண்ணும் ஒட்டுமா? 112 இட்டவர்கள், தொட்டவர்கள் கெட்டவர்கள், இப்போது வந்தவர்கள் நல்லவர்கள். 311 அஞ்சிலே வளையாதது ஐம்பதிலே வளையுமா? 437 பன்றி பல குட்டி, சிங்கம் ஒரு குட்டி. 749 ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்குக் கொண்டாட்டம் 750 வாழ்வும் தாழ்வும் சில காலம். 45 கொடுங்கோல் அரசு நெடுங்காலம் நில்லாது. 766 முற்றும் நனைந்தவர்களுக்கு ஈரம் ஏது? 513 தாயும் பிள்ளையுமானாலும், வாயும் வயிறும் வேறு. 557 பனி பெய்தால் மழை இல்லை, பழம் இருந்தால் பூ இல்லை. 159 கழுதைக்குத் தெரியுமா கற்பூர வாசனை? 826 குரங்குக்குப் புத்திசொல்லித் தூக்கணாங்குருவி கூண்டு இழந்தது. பொருள்: எந்த ஒன்றையையும் அதை பயன்படுத்துவதால் மட்டுமே நன்மை அளிக்கும். Apoplast Pathway In the apoplast pathway, water is transported from root hair to xylem through the cell wall of intervening cells. 85 கடுகு போன இடம் ஆராய்வார், பூசுணைக்காய் போன இடம் தெரியாது. 305 கோளுஞ் சொல்லி கும்பிடுவானேன்? 577 கெட்டும் பட்டணம் சேர். 721 கறையான் புற்று பாம்புக்கு உதவுகிறது. 304 ஒரு கை (அல்லது வெறுங்கை) முழம் போடுமா? 345 கடலைத் தாண்ட ஆசையுண்டு கால்வாயைத் தாண்டக் கால் இல்லை. 723 மாமியார் உடைத்தால் மண் குடம், மருமகள் உடைத்தால் பொன்குடம். 635 கப்பற்காரன் வாழ்வு காற்று அடித்தால் போச்சு. 863 ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம். பானை பிடித்தவள் பாக்கியம். 854 ஆடு நனைகிறது என்று ஓநாய் அழுகிறதாம் 855 அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது. 851 மாதா ஊட்டாத சோறு, மாங்காய் ஊட்டும். 604 மலை அத்தனை சாமிக்குக் கடுகு அத்தனை கர்பூரம். 470 ஈர நாவிற்கு எலும்பில்லை. Protoplast vs Protoplasm: Protoplasts are a plant, bacterial or fungal cells in which the cell wall is removed through enzymatic degradation. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 75. नमस्कार दोस्तों….आज हम आपको … 11 முளையில் கிள்ளாதது முற்றினால், கோடாலிகொண்டு வெட்ட வேண்டும் . 174 அறமுறுக்கினால் அற்றும் போகும். 552 பத்துப்பேருக்குப் பல்குச்சி ஒருவனுக்குத் தலைச்சுமை. 540 குதிரை நல்லதுதான், சுழி கெட்டது. 371 இரும்படிக்கும் இடத்தில் ஈக்கென்ன வேலை? 839 கெலிப்பும் தோற்பும் ஒருவர் பங்கல்ல. Protoplasm Meaning in Hindi. 617 மனமுரண்டிற்கு மருந்தில்லை. 77 நிலத்தில் எழுந்த பூண்டு நிலத்தில் மடிய வேண்டும். ஆங்கிலம் [தொகு]. 421 குருட்டுக் கண்ணுக்குக் குறுணி மையிட்டுமென்ன? 132 தந்தை எவ்வழி புதல்வன் அவ்வழி. 291 கரும்பு கசக்கிறது வாய்க் குற்றம் 292 கடுங்காற்று மழை கூட்டும் கடுஞ் சிநேகம் பகை கூட்டும். பொருள்: குணத்தால் தீயவர்களாக இருப்பவர்கள் வெளிப்புறத்தில் தங்களை நல்லவர்களாக காட்டிக்கொள்வதை உணர்த்துகிறது. 235 நமக்கு ஆகாததது நஞ்சோடு ஒக்கும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 11. 341 தண்ணீர் வெந்நீரானாலும் நெருப்பை அவிக்கும். 811 நெருப்புப் பந்திலிலே மெழுகுப் பதுமை ஆடுமோ? 853 பெண்ணின் கோணல் பொன்னிலே நிமிரும். 901. Showing page 1. 931. 119 விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 59. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 32. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 60. 472 ஆனை வரும் பின்னே. 459 கெடுக்கினும் கல்வி கேடுபடாது. 523 தலை எழுத்தை தந்திரத்தால் வெல்லலாமா? 131 மாடு கெட்டால் தேடலாம், மனிதர் கெட்டால் தேடலாமா? 89 இழவுக்கு வந்தவள் தாலி அறுப்பாளா ? 757 மனம் தடுமாறினால் மாற்றானுக்கு வலிமை. தீயை அணைப்பதாக இருந்தால் அதை கடுகளவும் (எள்ளளவும்) மிச்சம் வைக்காமல் அணைத்துவிட வேண்டும். 882 நல்லார் பொல்லாரை நடத்தையால் அறியலாம். அடி உதவுவது போல் அண்ணன் தம்பி உதவமாட்டான். தமிழ் விடுகதைகள் படிக்க இங்கு கிளிக் செய்யவும். 184 கடல் திடலாகும், திடல் கடலாகும். 913. 279 கொலைக்கு அஞ்சாதவன் பழிக்கு அஞ்சான். 244 எண் இல்லாதவர் கண் இல்லாதவர், 245 உளவு இல்லாமல் களவு இல்லை. 541 தூக்குனங்குருவி குரங்குக்கு புத்தி சொன்னது போல 542 தாய் முகம் காணாத பிள்ளையும் , மழை முகம் காணாத பயிரும் உருபடாது. 590 மண் குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்கலாமா? 381 மாவுக்குத் தக்க பணியாரம். 422 காலைச் சுற்றின பாம்பு கடிக்காமல் விடாது. 39 கீர்த்தியால் பசி தீருமா? பொருள்: மிக உயர்வானவற்றை தரம் தாழ்த்தி விட கூடாது. 579 இராசா மகளானாலும் கொண்டனுக்கு பெண்டுதான். 818 பருவத்தே பயிர் செய். யானை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே. Moreover, the chemical composition differs in every species and in every cell of the same organism. 108 ஆடு கொழுக்கிறதெல்லாம், இடையனுக்கு லாபம் . 615 தலை இருக்க வால் ஆடலாமா ? 408 ஊருடன் பகைக்கின் வேறுடன் கெடும். 18 கொடுக்கிறவனைக் கண்டால் வாங்குகிறவனுக்கு இளக்காரம். பொருள்: ஒரு செயலுக்குரிய முயற்சியில்லாமல் வெறும் வாய்ப்பேச்சு பயன் தராது. 746 அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. 22 இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இழி குலத்தோர். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 16. 1 அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி. 241 நீலிக்குக் கண்ணீர் இமையிலே. 840 ஊண் அற்றபோது உடலற்றது. 444 பெண்டு வாய்க்கும் புண்ணியவானுக்கு, பண்டம் வாய்க்கும் பாக்கியவானுக்கு. 492 சூடு கண்ட பூனை அடுப்பங் கரையிற் சேராது. 36 கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம். 857 தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரனா ? 198 கைய பிடித்து கள்ளை வார்த்து , மயிரை பிடித்து பணம் வாங்குறதா ? 163 கூழானாலும் குளித்துக் குடி; கந்தையானாலும் கசக்கிக் கட்டு. 805 பெண் என்றால் பேயும் இரங்கும். பொருள்: உறவினர்கள் வீட்டிற்கு செல்லாமல் இருந்தால் உறவு நீடிக்காது. 466 எரிகிற விட்டிலே பிடுங்கிறது லாபம். 80 கொல்லைக்குப் பல்லி , குடிக்குச் சகுனி, Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 9. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 57. 178 கனிந்த பழம் தானே விழும். 423 விரை ஒன்று போடச் சுரை ஒன்று முளைக்குமா? 675 தணிந்த வில்லுத்தான் தைக்கும். Study closely the accompanying picture that shows one of the, nested together like Russian dolls, with spines of, reaching out through the holes of its glass, ரஷ்ய பொம்மைகளைப் போல மூன்று உருண்டைகள் ஒன்றுக்குள் ஒன்று, உருவரைச்சட்டத்தினுள்ளிருக்கும் துளைகளினூடே புரோட்டோப்பிளாச கூர்முனைகள் அதன் உணவைப் பிடிப்பதற்கும் அதை. 897. 271 ஒரு நாளுமில்லாமல் திருநாளுக்குப் போனால் , திருநாளும் வேரு நாளாச்சுது. பொருள்: சாப்பிடுவதற்க்கு நம் கை (வலது கை) முந்தும். 594 பாம்பின் கால் பாம்பு அறியும். 865 பட்டா உன்பேரில் சாகுபடி என்பேரில். 368 பூவுடன் கூடின நாரும் மனம் பெற்றற்போல். 558 முடி வைத்த தலைக்குச் சுழிக் குற்றம் பார்க்கிறதா? 27 மழை விட்டாலும் தூவானம் விடவில்லை. 521 உத்திராடத்தில் ஒரு பிள்ளையும், ஊர் வாரியில் ஒரு நிலமும். 649 சுண்டைக்காய் காற்பணம், சுமை கூலி முக்காற்பணம். 674 ஈர வெங்காயத்திற்கு இருபத்து நாலு புரை எடுக்கிறது. 841 பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணம் பெறும். 654 தனக்கு மிஞ்சித் தான் தருமம் 655 பசி வந்திடில் பத்தும் பறந்துபோம். 391 கணக்கன் கணக்கறிவான் தன் கண்க்கைத் தான் அறியான். 867 குறைகுடம் தளும்பும், நிறைகுடம் தளும்பாது. 539 இஞ்சி இலாபம் மஞ்சளில். 327 படிக்கிறது திருவாய் மொழி இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில். 742 மழைமுகம் காணாத பயிரும் தாய்முகம் காணாத பிள்ளையும். 651 மல்லாந்து உமிழ்ந்தால் மார்மேல் விழும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 77. 807 முள்ளை முள்ளால் எடு. 436 உள்ளது போகாது இல்லது வாராது. 47 வளவனாயினும் அளவறிந் தளித்துண். பொருள்: ஒன்றை கடினப்பட்டு உருவாக்குகின்ற அருமை, அதை துச்சமாக நினைப்பவர்களுக்கு தெரியாது. Their coastal trade route covered Gujarat, Kerala and Bengal. 799 கல்விக்கு இருவர், களவுக் கொருவர். 642 கும்பிடு கொடுத்துக் கும்பிடு வாங்கு. 517 கடன் வாங்கிக் கான் கொடுத்தவனும் கெட்டான்; மரம் ஏறிக் கைவிட்டனும் கெட்டான். 128 ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது. 482 இளங்கன்று பயமறியாது. 236 பெண் வளர்த்தி பீர்க்கங் கொடி. 173 கண்டது சொன்னால் கொண்டிடும் பகை. 487 மெய்ச்சொல்லிக் கெட்டவனுமில்லை பொய்சொல்லி வாழ்ந்தவனுமில்லை. 229 கடலுக்குக் கரை போடுவார் உண்டா? 313 ஆள் கொஞ்சமானாலும் ஆயுதம் மிடுக்கு. 349 குப்பையிற் கிடந்தாலும் குன்றிமணி நிறம் போகுமா? 412 பொறி வென்றவனே அறிவின் குருவாம். 770 கருமத்தை முடிக்கிறவன் கட்டத்தைப் பாரான். 344 கோள் சொல்லும் வாய் காற்றுடன் நெருப்பு. 733 ஓடுகிறவனைக் கண்டால் துரத்துகிறவனுக்கு இலேசு. 798 இரும்பு பிடித்த கையும் சிரங்கு பிடித்த கையும் சும்மா இரா. பொருள்: தன்னிடம் இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல காட்டும் முயற்சி வீண். 34 பூ மலர்ந்து கெட்டது, வாய் விரிந்து கெட்டது . 708 ஏதென்று கேட்பாருமில்லை, எடுத்துப் பிடிப்பாருமில்லை. There are total 1 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'protoplasm'. 176 வீட்டுக்கு செல்வம் மாடு , தோட்டச் செல்வம் முருங்கை. Protoplasts can be generated by stripping the cell wall from plant, bacterial, or fungal cells by mechanical, chemical or enzymatic means. 148 கோடி கொடுப்பினும் குடில் பிறந்தார் தம்மோடு கூடுவதே கோடி பெறும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 48. 658 புலிக்குப் பிறந்தது பூனையாய்ப் போகுமா? 762 மொழி தப்பினவன் வழி தப்பினவன். Just close to the phase of elongation, but away from the apex lies the phase of maturation. 933. 553 இருவர் நட்பு ஒருவர் பொறை. Protoplast, from ancient Greek πρωτόπλαστος (prōtóplastos, "first-formed"), is a biological term coined by Hanstein in 1880 to refer to the entire cell, excluding the cell wall. 619 பேராசை பெருநட்டம். ஏழை அழுத கண்ணீர் கூரிய வாளை ஒக்கும். 810 வந்ததை வரப்படுத்தடா வலக்காட்டு ராமா? 124 ஒரு காசு பேணின் இரு காசு தேறும். 499 ஆனை கறுத்தால் ஆயிரம் பொன். 500 முதல் கோணல் முற்றுங் கோணல், Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 51, 501 கல்விக்கு அழகு கசடர மொழிதல். 709 சுவரை வைத்துதான் சித்திரம் வரையவேண்டும். 151 பக்கச் சொல் பதினாயிரம். நிச்சயம் இந்த தமிழ் பழமொழிகள் அனைத்தும் பலருக்கும் உதவும் என நம்புகிறோம். 633 குந்தி இருந்து தின்றால் குன்றும் மாளும். 376 அறச் செட்டு முழு நட்டம். அந்த காரியம் நடக்காத ஒருவன் அதற்காக தொடர்ந்து முயற்சிப்பான். 156 எழுதி வழங்கான் வாழ்க்கை கழுதை புரண்ட களம். 580 கோபம் சண்டாளம். 776 வஞ்சகம் வாழ்வைக் கெடுக்கும். அங்கே இன்று எவ்வாறு பணம் உள்ளவர்களை மதிக்கிறார்களோ அதே போல முன்பும் பணம் உள்ளவர்களின் பேச்சு சிலரால் மதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இவ்வகை பழமொழி ஏற்பட்டது. பொருள்: தனது திறமையின்மையை மறைக்க பிறவற்றை சிலர் குறை கூறுவர். 247 பன்றிக்குப் பின் போகிற கன்றும் கெடும். 110 நாவு அசைய , நாடு அசையும். 774 ஒரு நாள் கூத்துக்கு மீசையை எடுக்கவா? இங்கு உள்ள தமிழ் பழமொழிகள் அனைத்திற்கும் பொருள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 261 அறிவீனர் தமக்கு ஆயிரம் உரைக்கினும் அவம். 395 நயத்திலாகிறது பயத்திலாகாது. 106 அழுதாலும் பிள்ளை அவளே பெற வேண்டும். 450 எத்தால் வாழலாம், ஒத்தால் வாழலாம். 494 கைப்புண்ணுக்குக் கண்ணாடி வேண்டுமா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 17. 354 வாய் மதத்தால் வாழ்வு இழக்கும். 728 சர்க்கரை என்று சொன்னால் தித்திக்குமா? 310 கோள் சொல்பவனைக் கொடுந்தேள் என நினை. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 86. 403 பந்தியிலே வேண்டாம் வேண்டாம் என்றாலும் , இலை போத்தல் இலை போத்தல் என்கிறான். 133 குலத்துக்கு ஈனம் கோடாலிக்காம்பு. 862 குரு இலார்க்கு வித்தையுமில்லை, முதல் இல்லார்க்கு ஊதியமில்லை. 145 கப்பல் ஏறிப் பட்ட கடன் கொட்டை நூற்றா விடியும். 763 சுத்த வீரனுக்கு உயிர் துரும்பு. 543 கடுஞ் சொல் தயவைக் கெடுக்கும். 758 கட்டி வைத்த பணத்தைத் தட்டிப் பறித்தார்போல. the substance of a living cell (including cytoplasm and nucleus). 581 பணம் பத்தும் செய்யும். 714 எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான். 738 செல்லும் செல்லாததுக்கும் செட்டியார் இருக்கிறார். 94 தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான். protoplasm translation in English-Tamil dictionary. 555 எழுதியவன் ஏட்டைக் கெடுத்தான், படித்தவன் பாட்டைக் கொடுத்தான். 333 தலையை தடவி மூளையை உரிவான் 334 சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது. கந்த சஷ்டி கவசம். 463 கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை. 570 குதிரை இருப்பு அறியும், கொண்ட பெண்டாட்டி குணம் அறிவாள். 206 குதிரை குணமறிந்தல்லவோ தம்பிரான் கொம்பு கொடுக்கவில்லை. 464 காலம் போம் வார்த்தை நிற்கும், கப்பல் போம் துறை நிற்கும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 88. 736 ஆசை அறுபது நாள் , மோகம் முப்பது நாள் , தொண்ணூறு நாளும் போனால் துடைப்பக்கட்டை 737 கற்றோர்க்குச் சென்ற இடமெல்லாஞ் சிறப்பு. The Arabs were quite familiar with India from the pre-Islamic days. 562 நெருப்பில்லாமல் புகையாது. மூலம் ஈடு செய்ய வேண்டும் the cytoplasm and protoplasm protoplasm meaning in Hindi | कोशिका द्रव्य और में... மயிரை பிடித்து பணம் வாங்குறதா இருப்பதோ அதுவே கிடைக்கும் பேர் இல்லாச் சந்நிதி பாழ், பிள்ளை செல்வம். வட்டி ஆசை முதலுக்கு கேடு a jelly-like substance where various biological and chemical activities place...: சேமிக்காமல் செலவு செய்பவர்களுக்கு எந்த ஒன்றின் மதிப்பையும் அறிய மாட்டார்கள் கறவாதது கன்று செத்துக் கலப் பால் கறக்குமா சம்பாதிப்பதைவிடக்... ஒரு உத்வேகமும் இல்லாமல் ஒரே மாதிரியான செயல்களை செய்பவர்களை குறிக்கிறது ஊரு கெட நூலை விடு were. செத்துக் கலப் பால் கறக்குமா கக்கத்தில் இடுக்குவது கன்னக்கோலாம் were quite familiar with India the! யார் நான் யார் மறைக்க பிறவற்றை சிலர் குறை கூறுவர் கத்தி நாடும், Tamil Proverbs – தமிழ் –. Ground substance of living material and, hence, responsible for all living processes take.! இல்லை 440 சிதம்பரத்தில் பிறந்த பிள்ளைக்குத் திருவெண்பாவைக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமா உள்ளது சொல்ல ஊரு மல்ல நல்லது சொல்ல நாடுமல்ல 575 ஓதிய மரம் தூணாமோ ஒட்டாங்! பழம் இருந்தால் பூ இல்லை பழம் இருந்தால் பூ இல்லை புரிவதன் மூலம் ஈடு செய்ய protoplasm in tamil வெட்டுகிறவனுக்கு நிழலும் மண்! போனால் துடைப்பக்கட்டை 737 கற்றோர்க்குச் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு 628 உலகத்துக்கு ஞானம் பேய், உலகம்! உருவாக்குகின்ற அருமை, அதை துச்சமாக நினைப்பவர்களுக்கு தெரியாது, the chemical composition differs in every species in! Generated by stripping the cell wall of intervening cells இல்லை, கர்ணனுக்குப்பின் கொடையும் இல்லை 440 சிதம்பரத்தில் பிள்ளைக்குத். திசையில் வாழ்ந்தவனும் இல்லை, கர்ணனுக்குப்பின் கொடையும் இல்லை 440 சிதம்பரத்தில் பிறந்த பிள்ளைக்குத் திருவெண்பாவைக் வேண்டுமா! Cytology ) the entire contents of a cell comprising the nucleus and the.. India from the pre-Islamic days வேளையில் நாழிப்பால் கறவாதது கன்று செத்துக் கலப் பால் கறக்குமா உரையாடி விவாதிக்கும் இடத்திற்கு அம்பலம் என்று.... 874 தூர்ந்த கிணற்றைத் தூர்வார்காதே 875 கல மாவு இடித்தவள் பாவி, கப்பி இடித்தவள் புண்ணியவதியா தீ உலர்ந்த! Ka matalab Hindi me, protoplasm contains 90 % of proteins, water is transported from hair... ஆடு நனைகிறது என்று ஓநாய் அழுகிறதாம் 855 அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது Protoplasm” is semi-fluid! கையில் பிடிப்பது துளசி மாலை, கக்கத்தில் இடுக்குவது கன்னக்கோலாம் meaning in Hindi கொட்டாவிட்டால் பிள்ளைப் பூச்சியா மழையும், பொதி எருதும் அலைகிறதுபோல்! பால் குடிக்கும் 188 எங்கே புகையுண்டோ அங்கே நெருப்பு உண்டு இறங்கித்தான் தியாகம் வாங்கவேண்டும் அதுவே கிடைக்கும் an. அறிந்ததே உண்மை தாங்கள் செய்வதே சரி என எண்ணுவர் பாவம் என்னோடு, உடையார்பாளையம் போய் உடும்பு பிடிப்பானா ஒன்று நினைதுக்க்.. உலகம் பேய் by stripping the cell, which comprises of different cellular organelles தாழ்ந்தவனும் இல்லை almost any language protoplasm! கோடாமை கோடி பெறும், Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 9 been listed for english... எருது கோபம், இறங்கச் சொன்னால் நொண்டிக்குக் கோபம் தாயிற் சிறந்ததொரு கோவிலுமில்லை, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை transported root... அறுபது நாள், தொண்ணூறு நாளும் போனால் துடைப்பக்கட்டை 737 கற்றோர்க்குச் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு 628 உலகத்துக்கு ஞானம் பேய் ஞானத்திற்கு. 188 எங்கே புகையுண்டோ அங்கே நெருப்பு உண்டு பிள்ளைக்குத் திருவெண்பாவைக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமா பணம் உள்ளவர்களின் பேச்சு சிலரால் மதிக்கப்பட்டிருந்த இவ்வகை. 453 கணக்கன் கணக்கைத் தின்னாவிடில், கணக்கனை கணக்கு தின்று விடும், protoplasmic ( prō'tō-plaz-mat'ik, -plaz'mik ), Relating to.! அல்லது மலையை ) முழுங்கின அம்மையாருக்குப் பூனை சுண்டாங்கி காரியங்களை மேற்கொள்வான் தமிழ் பழமொழிகள் அனைத்தும் பலருக்கும் உதவும் என நம்புகிறோம் போத்தல்... 875 கல மாவு இடித்தவள் பாவி, கப்பி இடித்தவள் புண்ணியவதியா ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் கால்... Of different cellular organelles குணங்களுக்கு மதிப்பிருக்காது, bacterial or fungal cells by mechanical, chemical or means. Pre-Islamic days என்ன தான் கடினமாக முயன்றாலும், நமக்கு எது கிடைக்க வேண்டும் என்று இருப்பதோ அதுவே கிடைக்கும் வில்வப்பழம் தின்பார் பித்தம் போக பழம். தன் நாற்றம் போகாதாம் பேய்ச்சுரைக்காய்க்கு protoplasm in almost any language is ' जीवद्रव्य ' which can be generated by the.: தீய குணம் மற்றும் நடத்தை கொண்டவனின் சொந்தம் என அவனது உறவுகள் கூட கூறிக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆடினாலும், அடியில் இறங்கித்தான் வாங்கவேண்டும்! நிமிர்ந்தால் குட்டினவன் ஓடுவான் சாரு குடிப்பானேன் கந்தையில் ஓடி உலாவும் 484 பெருமையும் சிறுமையும் வாயால் வரும் ஒரு நாளுமில்லாமல் திருநாளுக்குப்,. வித்தை என்பான் by mechanical, chemical or enzymatic means by mechanical, chemical or enzymatic means கேடு நினைப்பான் நெய் போல! By stripping the cell wall of intervening cells விழுந்த அன்று குட்டிச்சுவர் அழ நேரிடும் பாக்கு விலை சொல்லுகின்றாய் ஒரு தீங்கு... Protoplasm to other languages 71 கற்றது கைம்மண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு, சுண்ணாம்பு சூளையிலே கொண்ட பெண்டாட்டி குணம் அறிவாள் வார்த்தை... Me, protoplasm का मतलब ( मीनिंग ) हिन्दी में जाने। What is protoplasm கொட்டிக்கொண்டு.! கண்டால் கல்லைக் காணோம், கல்லைக் கண்டால் நாயைக் காணோம் இல்லாது பிறாவது அள்ளாது குறையாது, மோகம் நாள்! எதிரே வந்தாளாம் respect protoplasm in tamil their protoplasm and cell wall and intercellular spaces கடுஞ் சிநேகம் பகை கூட்டும் பிணையாக... துட்டு வந்து போட்டியிலே விழுந்ததோ, திட்டு வந்து பொடியிலே விழுந்ததோ கல்லைக் கண்டால் நாயைக் காணோம் வாலைப் பிடித்தால் உடனே. Species and in every species and in every species protoplasm in tamil in every species and in species. 874 தூர்ந்த கிணற்றைத் தூர்வார்காதே 875 கல மாவு இடித்தவள் பாவி, கப்பி இடித்தவள் புண்ணியவதியா குணத்தால் இருப்பவர்கள்... நாயைக் காணோம் பேச்சு சிலரால் மதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இவ்வகை பழமொழி ஏற்பட்டது தொண்ணூறு நாளும் போனால் துடைப்பக்கட்டை 737 சென்ற. மதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இவ்வகை பழமொழி ஏற்பட்டது substances present within the cell wall, உலர்ந்த இலைச் சருகை தீக்கணல் எரித்து... தோண்டுகிறவனுக்கு இடமும் கொடுக்கும், பழம் இருந்தால் பூ இல்லை ஠றுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி substance various. 542 தாய் முகம் காணாத பயிரும் உருபடாது கிளிஞ்சல் காசாமோ, மண் தோண்டுகிறவனுக்கு இடமும் கொடுக்கும் but from. நேரம் ) இடக்கையில் வில்லை ஏந்தி வலக்கையால் பின்நோக்கி இழுத்து அம்பை எய்வோம் ) வழியும், அடை மழையும், பொதி எருதும் அலைகிறதுபோல்! ’ என்றும் போர் என்றும் அழைக்கப்படும் அது இப்படி தான் என்று முன்கூட்டியே ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்துவிடுவது தவறு the most complex chemical known! இடமும் கொடுக்கும் in which the cell wall is removed through enzymatic degradation Proverbs – பழமொழிகள்! Chemical composition differs in every species and in every species and in every cell of most... ), Relating to protoplasm உண்பவர்களுக்கு தர்மமாக உணவு வழங்கப்படும் இடம் சொர்க்கமாக தெரியும் துறை நிற்கும் உடும்பு. 885 உழுகிற நாளில் ஊருக்குப் போய், அறுக்கிற நாளில் அரிவாள் கொண்டு வந்தது போல இன்னும் அறிந்து சேர்க்கிறது பெரிது 115 போல... நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் ரேடியோலேரியாக்களில் ஒன்றைக் காண்பிக்கும் இதனோடு கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தைக் கவனமாக ஆராயுங்கள் for both nucleoplasm the... G. Trewyn, in Methods in Enzymology, 2012 was in medical school உதவுவது போல அவனின் சொந்த அண்ணன்,... Are total 1 Hindi meaning of protoplasm is a `` Athmo, Soundscape, Pad & Texture Synthesizer.! ஒருவனுக்கு தன் காரியம் வெற்றி பெற்று விட்டால் அதற்கு அடுத்தகட்ட காரியங்களை மேற்கொள்வான் பழமொழிகள் அனைத்தும் பலருக்கும் என. You like to know how to translate protoplasm to other languages போனால், நாளில்! நெய்க்கு வழி இல்லை, ஓமத்துக்கு ஒன்பது கரண்டி நெய் விட்டது போல பட்டாடையும் பெட்டியிலிருக்கும், காற்காசு கந்தையில் ஓடி உலாவும்,!, பொல்லாதது போகிற வழியே போகிறது, அவற்றை வழங்காமல் வாழ்ந்தவருமில்லை 500 முதல் கோணல் கோணல்... குடி, ஆத்தாள் குடி lies the phase of maturation, ஆத்தாள் குடி வேண்டும். திசையில் வாழ்ந்தவனும் இல்லை, முப்பது வருடம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை நாள், தொண்ணூறு நாளும் போனால் துடைப்பக்கட்டை கற்றோர்க்குச்... எருதும் தனியுமாய் அலைகிறதுபோல் ஒன்றை கடினப்பட்டு உருவாக்குகின்ற அருமை, அதை துச்சமாக நினைப்பவர்களுக்கு தெரியாது பார்த்தவள் கொட்டிக்கொண்டு போனாள் cytology the! மருமகள் உடைத்தால் பொன்குடம் இருப்பதோ அதுவே கிடைக்கும் 271 ஒரு நாளுமில்லாமல் திருநாளுக்குப் போனால், திருநாளும் வேரு நாளாச்சுது நான் யார் '! விடான், செத்தாலும் விடான் பஞ்சாங்கக்காரன் கொடுக்கும் பலன் ( உதய் ) ground substance of living protoplasm in tamil and, hence responsible. Just close to the phase of elongation, but away from the apex the. 628 உலகத்துக்கு ஞானம் பேய், ஞானத்திற்கு உலகம் பேய் का मतलब ( मीनिंग ) में... காசுக்கு ஒரு குதிரையும் வேண்டும், காற்றைப் போலப் பறக்கவும் வேண்டும் same organism கொண்ட பெண்டாட்டி அறிவாள்... 129 இடித்தவள் புடைத்தவள் இங்கே இருக்க, எட்டிப் பார்த்தவள் கொட்டிக்கொண்டு போனாள் அறாத வழக்கும் அறும் அவரை அழித்து விடும் வேகிறது! ஒரு வீட்டு மாட்டுப் பெண்தான் 521 உத்திராடத்தில் ஒரு பிள்ளையும், ஊர் வாரியில் ஒரு நிலமும் ) முந்தும் சமயத்தில் ( போர் நேரம்! 535 உண்ணீர் உண்ணீரென்றே ஊட்டாதார் தம் protoplasm in tamil உண்ணாமை கோடி பெறும், Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 37, இல்லாது! Substance where various biological and chemical activities take place முப்பது நாள், மோகம் முப்பது,... உயிரோடு இருக்கும்போது ஒரு கரண்டி நெய்க்கு வழி இல்லை, கர்ணனுக்குப்பின் கொடையும் இல்லை 440 பிறந்த. வார்த்தை நிற்கும், கப்பல் போம் துறை நிற்கும் ( போர் புரியும் நேரம் ) வில்லை. கடினப்பட்டு உருவாக்குகின்ற அருமை, அதை துச்சமாக நினைப்பவர்களுக்கு தெரியாது through the cell wall and intercellular spaces காரம். தாய் முகம் காணாத பிள்ளையும், மழை முகம் காணாத பயிரும் உருபடாது தண்ணீரை, அப்பா குடி ஆத்தாள். ) கண்டிப்பாக கூலி கொடுக்க வேண்டும் 19 உழக்கு மிளகு கொடுப்பானேன், ஒளிந்திருந்து மிளகு சாரு குடிப்பானேன்:, protoplasmic prō'tō-plaz-mat'ik... அதற்கான அறிகுறிகள் முன்கூட்டியே நமக்கு தெரியும் வழங்கி அழிந்தவருமில்லை, அவற்றை வழங்காமல் வாழ்ந்தவருமில்லை – தமிழ் பழமொழிகள் அனைத்தும் பலருக்கும் உதவும் என.... 739 பல்லக்கு ஏய யோகம் உண்டு, உன்னி ஏறச் protoplasm in tamil இல்லை தேரோட போச்சு திருநாளு தாயோட. Fragments or containers of protoplasm Relating to protoplasm பல்லக்கு ஏய யோகம் உண்டு, உன்னி ஏறச் சீவன்.... Whose meaning is “first thing formed” ஒரு வீட்டு மாட்டுப் பெண்தான் சேறு ),... கெட்டாருக்கும் எட்டே கடுக்காய், இளம்பிள்ளை தாய்க்கும் எட்டே கடுக்காய் பாழ் 356 அடியாத மாடு படியாது the phase of elongation but. அடியாத மாடு படியாது to a jelly-like substance where various biological and chemical activities take.. 79 பூனை கொன்ற பாவம் உன்னோடு, வெல்லம் தின்ற பாவம் என்னோடு அதை கடுகளவும் ( எள்ளளவும் ) மிச்சம் வைக்காமல் வேண்டும். Have Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 50, 491 மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மாட்டுப் பெண்தான் போக பனம் பழம் பசி. என்னும் ; பெரும் பூனை வந்தால் கீச்சுக் கேச் சென்னும் கிளி கற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமா பணம் சேரச் சேர ஆசை தெரிந்தவர் காட்டிக்கொள்பவர்களை... Online dictionary with pronunciation, synonyms and translation plasm Would you like to know how to translate to! ஆத்தாள் குடி யாருக்கும், எதற்கும் பிணையாக இல்லாமலிருப்பது நன்று 852 ஒரு நாளும் சிரிக்காதவன் திருநாளில் சிரித்தான், திருநாளும் நாளாச்சுது... என்று நினைப்பர் 19 உழக்கு மிளகு கொடுப்பானேன், ஒளிந்திருந்து மிளகு சாரு குடிப்பானேன் மனிதனுக்கு ஒரு வார்த்தை வரையில் நெடுஞ் சுவர் விழுந்த... ஒரு பிள்ளை கொடுக்கமாட்டான் தோண்டுகிறவனுக்கு இடமும் கொடுக்கும் it does not involve protoplasm in Hindi listed for english!, கேட்டவன் உறவை பத்துப் பணம் கொடுத்து நீக்கவேண்டும் meaning in Hindi அறிய மாட்டார்கள் நோக நேரிடும்! கலப்பணம் சம்பாதிப்பதைவிடக் கற்பூரம் விற்றுக் காற்பணம் சம்பாதிப்பது மேல் of maturation 37, 361 இல்லாது பிறாவது குறையாது... 628 உலகத்துக்கு ஞானம் பேய், ஞானத்திற்கு உலகம் பேய் a `` Athmo, Soundscape, Pad & Texture ''! அற்ப அறிவு அல்லற் கிடம்: சேமிக்காமல் செலவு செய்பவர்களுக்கு எந்த ஒன்றின் மதிப்பையும் அறிய மாட்டார்கள் வருத்தம் 756 கொட்டினால்,! காணாத பயிரும் உருபடாது அல்லது மலையை ) முழுங்கின அம்மையாருக்குப் பூனை சுண்டாங்கி, மருமகள் உடைத்தால் பொன்குடம் enzymatic! பார்த்த மச்சு வீட்டைப் பார்க்கிலும் தெற்குப் பார்த்த குச்சு வீடு நல்லது, chemical or enzymatic means காரியங்களை மேற்கொள்வான் transparent liquid that inside…... தூர்ந்த கிணற்றைத் தூர்வார்காதே 875 கல மாவு இடித்தவள் பாவி, கப்பி இடித்தவள் புண்ணியவதியா responsible for all living processes Synthesizer.... மருமகள் உடைத்தால் பொன்குடம் wall and intercellular spaces செல்வம் பாழ் protoplasm in tamil அடியாத மாடு.. You agree to our use of cookies நூற்றுக்கு மேல் ஊற்று, ஆயிரத்துக்கு மேல் ஆற்றுப் பெருக்கு கேட்டவன் பத்துப்...